VYPLŇ FORMULÁR, PRILOŽ FOTKY A POŠLI!

OZVEME SA IBA V PRÍPADE ZÁUJMU.


Požiadavky

 

– dievčatá:  vek 12 – 21 rokov,   výška 170 – 180 cm

– chlapci:  vek 15 – 26 rokov,   výška 180 – 190 cm

 

 

Formulár

1. Osobné informácie


 

Meno*

Priezvisko*

Adresa

Mesto

Vek*

Výška*

Mobil*

Email*

Facebook

Instagram

 


 

Ak máš menej ako 18 rokov, 
vyplň nasledovné info.

 

Mama mobil

Mama email

Otec mobil

Otec email


 
 

2. Fotografie


 

NAHRAJ FOTKY *

Prosím pripoj nasledovné fotografie.
Fotografie posielaj vo formáte JPEG. Fotografie nesmú presiahnuť veľkosť 4 MB.

DIEVČATÁ

 

Girl Photo 1
Klikni sem a vyber fotku tváre spredu s rozpustenými vlasmi, vážna.
Girl Photo 2 Klikni sem a vyber fotku tváre spredu s rozpustenými vlasmi, úsmev.
Girl Photo 3 Klikni sem a vyber fotku celej postavy, vystretá, ruky pri tele.
Girl Photo 4 Klikni sem a vyber fotku foto tváre poloprofil, vlasy v cope, vážna.

 
 

CHLAPCI

 

Boy Photo 1
Klikni sem a vyber fotku tváre spredu, vážny.
Boy Photo 2 Klikni sem a vyber fotku tváre zboku, vážny.
Boy Photo 3
Klikni sem a vyber fotku tváre, úsmev.
Boy Photo 4 Klikni sem a vyber fotku celej postavy spredu, bez tricka.

 
 

Prosím skontroluj či máš vypísané všetky položky a priložené správne fotografie!


 
 

3. SÚHLAS S POUŽITÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV


 

Zaslaním osobných údajov uvedených na tomto formulári, v súlade s článkom 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“) súhlasíte s ich spracúvaním na účely vykonávania aktivít v informačnom systéme Model & Talents management v záujme propagácie vášho imidžu, alebo imidžu agentúry po dobu 1 roku. Po uplynutí tejto lehoty, alebo po skončení účelu spracúvania sa prevádzkovateľ zaväzuje, že v zmysle § 17 Zákona zlikviduje predmetné osobné údaje. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Zároveň vás informujeme o vašich právach a povinnostiach uvedených v § 28 Zákona.

 


 

Áno, súhlasím!*

(Ak chceš odoslať formulár, musíš najprv súhlasiť s vyššie uvedenými podmienkami)